Gomibud

Nasze realizacje.

Remont mostu w ciągu ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie

Remontu mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie. Roboty realizowane były w ramach umowy z Zarząd Dróg Miasta Krakowa pn. „Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Krakowa w latach 2020-2022”

Budowa ekranów akustycznych

Prace związane związane z wykonaniem ekranów akustycznych w ramach zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z budową, przebudową , budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych- etap I

Remont oraz wykonanie konstrukcji odciążającej na moście w ciągu ul. Piastowskiej w Krakowie

Remont oraz wykonanie konstrukcji odciążającej w ramach umowy pn. „Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Krakowa w latach 2020-2022”

Budowa ekranów akustycznych

Budowa ekranów akustycznych na zadaniu pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w miejscowości Kurów w ciągu drogi krajowej nr 75”.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych

Prace wykonywane w ramach zadania pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów-Sośnica na km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w miejscowości Bojków wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń”

Dostawa i montaż ekranów akustycznych

Prace wykonana w ramach zlecenia pn: Dostawa i montaż ekranów akustycznych w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa drogi w km od 0+506 do 0+811- odcinek I w m. Limanowa

Projekt i budowa zabezpieczeń akustycznych

„Projekt i budowa zabezpieczeń akustycznych na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łącznej 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku”

Remont mostu na ul. Źródlanej w miejscowości Brzezie

Budowa ekranów dźwiękochłonnych.

Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Mysłowickiej w Tychach.

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

„Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”: 2019-2021.

Kompleksowy remont ekranu akustycznego.

Kompleksowy remont ekranu akustycznego zlokalizowanego na terenie PPO „Balice”, od km 400+049 do km 400+600 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków.

Wykonania odcinka dywanika asfaltowego.

Wykonania odcinka dywanika asfaltowego na parkingu przy ul. Białoruskiej (dz. 811/61)na osiedlu Wola Duchacka Wschód.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku odul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy”.

Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na zadaniu „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie B: od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości ok.10,5 km”, Zadanie C: od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9km”.

Dostawa i montaż ekranów akustycznych.

Dostawa i montaż ekranów akustycznych w ramach budowy Brzeskiego Parku Logistyki w Jasieniu

Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych.

Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych w ramach zadania: „Wykonanie zastępcze – wymiana elementów ekranów akustycznych dla kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna – Rzeszów na odcinkach: S19 od km 461+319,40 do km 467+030, droga krajowa nr 97 od km 0+884 do km 2+286”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych pn.:„Kontynuacja: Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze S-8 na odcinku od km 324+772 do km 408+805, w zakresie opracowania projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lublańskiej w Krakowie w ramach zadania: „Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ekranów akustycznych w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obręb 22 Śródmieście w Krakowie, w istniejącym pasie drogowym drogi krajowej nr 79 ” – ETAP I. „Budowa odcinka drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną ( oświetlenie woda , kanalizacja odwodnieniowa, ekrany akustyczne) łączącej ul. Lublańską z ul. Woronicza w zakresie działki nr 596/6 i 596/7 obręb 22 śródmieście w Krakowie” – ETAP II.

Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń akustycznych.

Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK nr 94G wraz z wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinkach: Część 1: Bochnia – Brzesko (w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego). Część 2: Brzesko – Tarnów (w granicach powiatu tarnowskiego.

Zaprojektowanie i budowa mostu.

Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik w km 66+255 drogi krajowej nr 52”.

Montaż wypełnienia ekranów akustycznych.

Montaż wypełnienia ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w m. Wrzosowa od km 482+963 do km 483+120.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowa drogi dojazdowej, przebudowa sieci technicznych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowa drogi dojazdowej, przebudowa sieci technicznych wzdłuż drogi krajowej nr 81w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250: 2018-2019.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów: 2018-2019.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 (ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, km 20+781 do km 21+205 w m. Racibórz.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz drogi.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowa drogi dojazdowej, przebudowa sieci technicznych i budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu – Zawiści: 2017-2018.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w ciągu ul. Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598 – 25+800

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich.

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2018-2019-2020.

Wykonanie bieżących napraw elementów dróg.

Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skawina.: 2016-2017.

Wykonanie ekranów akustycznych dla Centrum Logistycznego.

Wykonanie ekranów akustycznych dla Centrum Logistycznego Kraków Airport Logistics Centre przy ul. Komandosów 1 w miejscowości Modlniczka.

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych w ramach zadania pn.: Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów”: 2016-2018.

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych w ramach zadania pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”: 2016-2017.

Wykonania ekranów akustycznych.

Wykonania ekranów akustycznych dla zadania: Kontrakt 2S81 – Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki: 2016-2017

Budowy ekranów akustycznych.

Budowy ekranów akustycznych na zadaniu pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”: 2016-2017.

Wykonanie ekranów akustycznych, przeciwolśnieniowych, robót mostowych.

Wykonanie ekranów akustycznych, przeciwolśnieniowych, robót mostowych w ramach zadania: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. 2015-2017.

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich.

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2015-2016-2017.

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich.

Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa.

Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych.

Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych drogi ekspresowej S7 na odcinku Myślenice-Pcim.

Naprawa podestów chodnikowych na moście kolejowym.

Naprawa podestów chodnikowych na moście kolejowym przez rzekę Skawa w km 44,482 tor nr 2 linii nr 094 Kraków Płaszów – Oświęcim.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy DK 94G na odcinku Wieliczka – Targowisko.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna-Podgórska Wola.

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową.

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 120km 2+130 – 2+195 w m. Gromnik.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło od km 142+558,98 – 142+938,68 w miejscowości Kamienica Dolna.

Remont pomieszczeń w Zakładzie Opieki Długoterminowej.

Remont pomieszczeń w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Odnowa centrum miejscowości.

Odnowa centrum miejscowości Jangrot.

Budowa ekranów przeciwolśnieniowych.

Budowa ekranów przeciwolśnieniowych na wybranych obiektach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

Remont dwóch obiektów mostowych.

Remont dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 Pilica – Wolbrom – Skała – Kraków z podziałem na zadania:

  • Remont mostu w m. Trzyciąż,
  • Remont mostu w m. Zadroże.

Remont mostu nad rzeką Ruda.

Remont mostu nad rzeką Ruda w ciągu ul. Stalowej w miejscowości Rybnik.

Budowa ekranów przeciwolśnieniowych i ochronnych.

Budowa ekranów przeciwolśnieniowych i ochronnych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) – Wrocław (A-8 węzeł Widawa) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) – dokończenie budowy.”

Budowa mostu na potoku Chechło.

Budowa mostu na potoku Chechło w Chrzanowie wraz z rozbudowa ul. Szpitalnej w ciągu DW 781.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych na obiektach MA 113, WA 117, E-118, WA 120-121, WA 122, PA116 w ramach zadania pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia”.

Budowa ekranu akustycznego i bramownic.

Budowa ekranu akustycznego i bramownic w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa obiektów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w zakresie: budowy i przebudowy istniejącego terminalu pasażerskiego (międzynarodowego – T4), budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z budową, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych, sieci i przewodów uzbrojenia terenu i urządzeń technicznych związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym.

Budowa przepustu ramowego.

Budowa przepustu ramowego w miejscowości Mników w ciągu drogi powiatowej nr 2189K.

Odbudowa mostu na rzece Dłubni.

Odbudowa mostu na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej na działce nr 316 w miejscowości Maszków w km 0+092.

Remont wiaduktu.

Remont wiaduktu nad ulicą Weissa w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie – jezdnia północna.

Przebudowa trzech obiektów mostowych .

Przebudowa trzech obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 Słomniki – Proszowice – Nowe Brzesko- Ispina:

  • Przebudowa mostu w m. Jakubowice,
  • Przebudowa mostu w m. Kowala,
  • Przebudowa mostu w m. Szpitary.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S8 Węzeł Róża – Węzeł Wrocław.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących rozbudowę ulicy Jasnogórskiej i dróg zbiorczych, budowę estakady w ciągu ulicy Jasnogórskiej, rozbudowę, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej oraz budowę ekranów akustycznych.

Opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa ekranu akustycznego.

Opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych oraz osłon przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców o łącznej długości 0,9 km.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady płatnej A-1 odcinek od węzła „Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223 – długości 18,33 km.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – „Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4.

Przebudowa trzech obiektów mostowych.

Przebudowa trzech obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 Olkusz-Trzebinia:

  • Most rzez rzekę Biała Przemsza w miejscowości Klucze,
  • Most rzez rzekę Ryczówek w miejscowości Ryczówek,
  • Przepust przez rzekę Młynówka w miejscowości Klucze.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania pn.: Budowa drogi klasy GP od km 0+735 do km ok. 3+225 (wg kilometraża lokalnego) od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK 94, pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny Gminy Wielka Wieś, Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica wraz z budową III etapu Węzła Radzikowskiego”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Radzikowskiego – Conrada – Armii Krajowej – Jasnogórskiej”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania: Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP od km 697+100 do km 697+870 wraz z przebudową ul. Mostowej i skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piłsudskiego w Myślenicach.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy rozbudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Libertów.

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie.

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie nad linią PKP w miejscowości Stalowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagajów-Tarnobrzeg-Stalowa Wola w km 37+203.

Remont skrajnego dźwigara wiaduktu.

Remont skrajnego dźwigara wiaduktu uszkodzonego przez uderzenie pojazdu ponadnormatywnego.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86 na odcinku w rejonie ul. Szkolneji ul. Podgórnej w Sarnowie.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 46 wzdłuż ul. Warszawskiej w Ozimku.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulicy Puszkina i DK94 w m. Dąbrowa Górnicza.

Budowa ekranów akustycznych przy przebudowie drogi krajowej.

Budowa ekranów akustycznych przy przebudowie drogi krajowej nr 7 Kraków-Chyżne na odcinku Kraków-Myślenice.

Przebudowa kładki – mostu przez rzekę.

Przebudowa kładki – mostu przez rzekę Wilgę na dojeździe do „Białych Mórz” na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86 w rejonie osiedla Syberka w Będzinie.

Budowa i przebudowa zabezpieczeń akustycznych.

Budowa i przebudowa zabezpieczeń akustycznych w ciągu autostrady A4 od węzła Wirek do Węzła Batory.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Kościuszki w rejonie Szkoły Policyjnej.

Remont mostu na potoku.

Remont mostu na potoku Bibiczanka w ciągu ulicy Witkowickiej w Krakowie.

Remont mostu na rzece.

Remont mostu na rzece Dłubni w ciągu ulicy Powiatowej w Krakowie.

Remont most.

Remont most w ciągu ulicy Na Niwach w Krakowie.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych – poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż DK nr 1 – I etap realizacji ekran zachodni.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86 odc. w Wojkowicach Kościelnych.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Krakowie wrazz opracowaniem dokumentacji projektowej.

Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranów akustycznych.

Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranów akustycznych dla drogi nr 28 – obwodnica miasta Gorlice – ciąg ul. Parkowej.

Remont kładki dla pieszych nad torami PKP.

Remont kładki dla pieszych nad torami PKP, przy Bagrach w Krakowie.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej 40 – Obwodnicy Kędzierzyna Koźla – Alei Armii Krajowej.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Pszczyna, rejonul. Rejmonta, odcinek C.

Budowa ekranu akustycznego.

Budowa ekranu akustycznego przy ul. Pszczyńskiej w Katowicach Giszowcu.

Remont estakady w ciągu drogi krajowej.

Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 284+450, jezdnia prawa i lewa w miejscowości Sławków.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach w rejonie zabudowy mieszkaniowej, odcinek skrzyżowanie DK-1 z ul. Węglową – wiadukt nad torami PKP.

Budowa ekranów akustycznych w rejonie wiaduktu.

Budowa ekranów akustycznych w rejonie wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 9 nad torami kolejowymi relacji Skarżysko Kamienna – Sandomierz, w miejscowości Boksycka.

Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej.

Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr K2027 (18228) Wieliczka – Borzęta, na potoku bez nazwy w m. Koźmice Wielkie (km 6+200) wraz z przebudową drogi na odcinku ok. 50 m przed i za przepustem.

Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy.

Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy Oleśnicy w ciągu drogi krajowej nr 8 Kudowa Słone – Wrocław – Warszawa – etap II. Odcinek Węzeł Dąbrowa – Cieśle od km 4+800 do km 12+750.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa – etap I, ulica Nowoprojektowana od ulicy Lwowskiej do ulicy Załęskiej.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Kościuszki w Katowicach.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Kamieńskiego w Krakowie.

Budowa ekranów akustycznych oraz remont przepustów.

Budowa ekranów akustycznych oraz remont przepustów i bieżące utrzymanie systemów odwodnienia drogi przy DK4 na odcinku Kraków – Wieliczka

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi PKP.

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi PKP w ciągu drogi gminnej nr 175 w miejscowości Rząska.

Remont wiaduktu.

Remont wiaduktu w ciągu ul. Niepołomskiej w Krakowie.

Budowa ekranów akustycznych z paneli drewnianych.

Budowa ekranów akustycznych z paneli drewnianych na autostradzie A-4. Węzeł Wirek-Węzeł Batorego Km 325+233 – km 331+470.

Remont mostu na potoku Sosnówka.

Remont mostu na potoku Sosnówka w miejscowości Facimiech.

Zrealizuj z nami swój
następny projekt.

Address


ul. Wernera 2
32-050 Borek Szlachecki

Pozostań w kontakcie


Copyright © 2021 Gomibud Wykonanie: ogarniacze.it
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności
.