Skip to main content

Gomibud

Nasze realizacje.

Remont mostu w ciągu ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie

Remontu mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie. Roboty realizowane były w ramach umowy z Zarząd Dróg Miasta Krakowa pn. “Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Krakowa w latach 2020-2022”

Budowa ekranów akustycznych

Prace związane związane z wykonaniem ekranów akustycznych w ramach zadania “Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z budową, przebudową , budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych- etap I

Remont oraz wykonanie konstrukcji odciążającej na moście w ciągu ul. Piastowskiej w Krakowie

Remont oraz wykonanie konstrukcji odciążającej w ramach umowy pn. “Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Krakowa w latach 2020-2022”

Budowa ekranów akustycznych

Budowa ekranów akustycznych na zadaniu pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w miejscowości Kurów w ciągu drogi krajowej nr 75”.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych

Prace wykonywane w ramach zadania pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów-Sośnica na km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w miejscowości Bojków wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń”

Dostawa i montaż ekranów akustycznych

Prace wykonana w ramach zlecenia pn: Dostawa i montaż ekranów akustycznych w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa drogi w km od 0+506 do 0+811- odcinek I w m. Limanowa

Projekt i budowa zabezpieczeń akustycznych

“Projekt i budowa zabezpieczeń akustycznych na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łącznej 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku”

Remont mostu na ul. Źródlanej w miejscowości Brzezie

Budowa ekranów dźwiękochłonnych.

Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Mysłowickiej w Tychach.

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

„Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”: 2019-2021.