Skip to main content

Gomibud

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych

Prace wykonywane w ramach zadania pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów-Sośnica na km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w miejscowości Bojków wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń”