Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych

Prace związane związane z wykonaniem ekranów akustycznych w ramach zadania “Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z budową, przebudową , budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych- etap I