Skip to main content

Gomibud

Remont oraz wykonanie konstrukcji odciążającej na moście w ciągu ul. Piastowskiej w Krakowie

Remont oraz wykonanie konstrukcji odciążającej w ramach umowy pn. “Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Krakowa w latach 2020-2022”