Skip to main content

Rok realizacji: 2020

Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych.

Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych w ramach zadania: „Wykonanie zastępcze – wymiana elementów ekranów akustycznych dla kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna – Rzeszów na odcinkach: S19 od km 461+319,40 do km 467+030, droga krajowa nr 97 od km 0+884 do km 2+286”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych pn.:„Kontynuacja: Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze S-8 na odcinku od km 324+772 do km 408+805, w zakresie opracowania projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lublańskiej w Krakowie w ramach zadania: „Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ekranów akustycznych w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obręb 22 Śródmieście w Krakowie, w istniejącym pasie drogowym drogi krajowej nr 79 ” – ETAP I. „Budowa odcinka drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną ( oświetlenie woda , kanalizacja odwodnieniowa, ekrany akustyczne) łączącej ul. Lublańską z ul. Woronicza w zakresie działki nr 596/6 i 596/7 obręb 22 śródmieście w Krakowie” – ETAP II.

Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń akustycznych.

Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK nr 94G wraz z wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinkach: Część 1: Bochnia – Brzesko (w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego). Część 2: Brzesko – Tarnów (w granicach powiatu tarnowskiego.

Montaż wypełnienia ekranów akustycznych.

Montaż wypełnienia ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa.