Skip to main content

Gomibud

Opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa ekranu akustycznego.

Opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie.