Skip to main content

Gomibud

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów: 2018-2019.