Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na zadaniu „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie B: od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości ok.10,5 km”, Zadanie C: od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9km”.