Skip to main content

Osłony akustyczne w centrum miasta

Długi ekran akustyczny wzdłuż miejskiego wiaduktu, mający na celu zmniejszenie hałasu w otaczającej go dzielnicy.