Skip to main content

Instalacja Ekranu Akustycznego

Pracownicy instalują ekran akustyczny w terenie otwartym, mający na celu ograniczenie hałasu z pobliskiej drogi.