Skip to main content

Osłony Akustyczne

Osłony akustyczne z 2013 roku, chroniące okolicę przed nadmiernym hałasem z pobliskiej drogi.