Skip to main content

Rok realizacji: 2022

Budowa ekranów akustycznych

Prace związane związane z wykonaniem ekranów akustycznych w ramach zadania “Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z budową, przebudową , budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych- etap I

Budowa ekranów akustycznych

Budowa ekranów akustycznych na zadaniu pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w miejscowości Kurów w ciągu drogi krajowej nr 75”.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych

Prace wykonywane w ramach zadania pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów-Sośnica na km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w miejscowości Bojków wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń”