Skip to main content

Miejskie Osłony

Szereg akustycznych osłon przy miejskiej drodze zmniejszających hałas dla pobliskich mieszkańców