Skip to main content

Rok realizacji: 2021

Dostawa i montaż ekranów akustycznych

Prace wykonana w ramach zlecenia pn: Dostawa i montaż ekranów akustycznych w ramach realizacji inwestycji pn: Budowa drogi w km od 0+506 do 0+811- odcinek I w m. Limanowa

Kompleksowy remont ekranu akustycznego.

Kompleksowy remont ekranu akustycznego zlokalizowanego na terenie PPO „Balice”, od km 400+049 do km 400+600 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku odul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy”.

Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na zadaniu „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie B: od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości ok.10,5 km”, Zadanie C: od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9km”.