Skip to main content

Rok realizacji: 2015

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło od km 142+558,98 – 142+938,68 w miejscowości Kamienica Dolna.