Skip to main content

Rok realizacji: 2013

Remont wiaduktu.

Remont wiaduktu nad ulicą Weissa w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie – jezdnia północna.

Przebudowa trzech obiektów mostowych .

Przebudowa trzech obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 Słomniki – Proszowice – Nowe Brzesko- Ispina:

  • Przebudowa mostu w m. Jakubowice,
  • Przebudowa mostu w m. Kowala,
  • Przebudowa mostu w m. Szpitary.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S8 Węzeł Róża – Węzeł Wrocław.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących rozbudowę ulicy Jasnogórskiej i dróg zbiorczych, budowę estakady w ciągu ulicy Jasnogórskiej, rozbudowę, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej oraz budowę ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych oraz osłon przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców o łącznej długości 0,9 km.