Skip to main content

Rok realizacji: 2012

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady płatnej A-1 odcinek od węzła „Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223 – długości 18,33 km.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – „Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4.

Przebudowa trzech obiektów mostowych.

Przebudowa trzech obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 Olkusz-Trzebinia:

  • Most rzez rzekę Biała Przemsza w miejscowości Klucze,
  • Most rzez rzekę Ryczówek w miejscowości Ryczówek,
  • Przepust przez rzekę Młynówka w miejscowości Klucze.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.