Skip to main content

Rok realizacji: 2010

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie.

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie nad linią PKP w miejscowości Stalowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagajów-Tarnobrzeg-Stalowa Wola w km 37+203.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86 na odcinku w rejonie ul. Szkolneji ul. Podgórnej w Sarnowie.