Skip to main content

Rok realizacji: 2007

Remont most.

Remont most w ciągu ulicy Na Niwach w Krakowie.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych – poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż DK nr 1 – I etap realizacji ekran zachodni.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Krakowie wrazz opracowaniem dokumentacji projektowej.