Skip to main content

Rok realizacji: 2006

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Pszczyna, rejonul. Rejmonta, odcinek C.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach w rejonie zabudowy mieszkaniowej, odcinek skrzyżowanie DK-1 z ul. Węglową – wiadukt nad torami PKP.

Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej.

Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr K2027 (18228) Wieliczka – Borzęta, na potoku bez nazwy w m. Koźmice Wielkie (km 6+200) wraz z przebudową drogi na odcinku ok. 50 m przed i za przepustem.

Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy.

Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy Oleśnicy w ciągu drogi krajowej nr 8 Kudowa Słone – Wrocław – Warszawa – etap II. Odcinek Węzeł Dąbrowa – Cieśle od km 4+800 do km 12+750.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa – etap I, ulica Nowoprojektowana od ulicy Lwowskiej do ulicy Załęskiej.