Skip to main content

Gomibud

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych w ramach zadania pn.: Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów”: 2016-2018.