Skip to main content

Gomibud

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową.

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 120km 2+130 – 2+195 w m. Gromnik.