Skip to main content

Gomibud

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz drogi.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowa drogi dojazdowej, przebudowa sieci technicznych i budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu – Zawiści: 2017-2018.