Skip to main content

Gomibud

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowa drogi dojazdowej, przebudowa sieci technicznych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowa drogi dojazdowej, przebudowa sieci technicznych wzdłuż drogi krajowej nr 81w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250: 2018-2019.