Skip to main content

Gomibud

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w ciągu ul. Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598 – 25+800