Skip to main content

Gomibud

Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej.

Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr K2027 (18228) Wieliczka – Borzęta, na potoku bez nazwy w m. Koźmice Wielkie (km 6+200) wraz z przebudową drogi na odcinku ok. 50 m przed i za przepustem.