Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranu akustycznego i bramownic.

Budowa ekranu akustycznego i bramownic w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa obiektów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w zakresie: budowy i przebudowy istniejącego terminalu pasażerskiego (międzynarodowego – T4), budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z budową, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych, sieci i przewodów uzbrojenia terenu i urządzeń technicznych związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym.