Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych w rejonie wiaduktu.

Budowa ekranów akustycznych w rejonie wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 9 nad torami kolejowymi relacji Skarżysko Kamienna – Sandomierz, w miejscowości Boksycka.