Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy.

Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy Oleśnicy w ciągu drogi krajowej nr 8 Kudowa Słone – Wrocław – Warszawa – etap II. Odcinek Węzeł Dąbrowa – Cieśle od km 4+800 do km 12+750.