Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych na obiektach MA 113, WA 117, E-118, WA 120-121, WA 122, PA116 w ramach zadania pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia”.