Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – „Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4.