Skip to main content

Gomibud

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania: Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP od km 697+100 do km 697+870 wraz z przebudową ul. Mostowej i skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piłsudskiego w Myślenicach.