Skip to main content

test

Rozbudowa Drogowa
Rozbudowa Drogowa

Widok na rozszerzoną drogę z 2017 roku, która poprawia dostępność i komfort podróżowania.

Osłony Akustyczne
Osłony Akustyczne

Osłony akustyczne z 2013 roku, chroniące okolicę przed nadmiernym hałasem z pobliskiej drogi.

Miejskie Osłony
Miejskie Osłony

Szereg akustycznych osłon przy miejskiej drodze zmniejszających hałas dla pobliskich mieszkańców

Prace Drogowe
Prace Drogowe

Pracownik drogowy zabezpiecza teren przy autostradzie, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Nowoczesny Most
Nowoczesny Most

Słoneczny dzień nad nowo wybudowanym mostem, który łączy dwa brzegi, promując rozwój lokalnego transportu.

Konstrukcja Mostu Pieszo-rowerowego
Konstrukcja Mostu Pieszo-rowerowego

Szary most pieszo-rowerowy z metalową balustradą nad kanałem.

Instalacja Ekranu Akustycznego
Instalacja Ekranu Akustycznego

Pracownicy instalują ekran akustyczny w terenie otwartym, mający na celu ograniczenie hałasu z pobliskiej drogi.

Estetyczna Bariera Dźwiękochłonna
Estetyczna Bariera Dźwiękochłonna

Kolorowa bariera akustyczna z motywem ptaków na tle miejskiego krajobrazu.

Prace Drogowe przy Deszczowej Pogodzie
Prace Drogowe przy Deszczowej Pogodzie

Dźwig budowlany umieszcza panele akustyczne wzdłuż miejskiej drogi na tle deszczowej aury.

Bezpieczeństwo na Mostku
Bezpieczeństwo na Mostku

Mostek z niebieską balustradą zapewniającą bezpieczeństwo nad kanałem wodnym.