Skip to main content

test

Rozbudowa Drogowa
Rozbudowa Drogowa

Widok na rozszerzoną drogę z 2017 roku, która poprawia dostępność i komfort podróżowania.

Osłony Akustyczne
Osłony Akustyczne

Osłony akustyczne z 2013 roku, chroniące okolicę przed nadmiernym hałasem z pobliskiej drogi.

Miejskie Osłony
Miejskie Osłony

Szereg akustycznych osłon przy miejskiej drodze zmniejszających hałas dla pobliskich mieszkańców

Prace Drogowe
Prace Drogowe

Pracownik drogowy zabezpiecza teren przy autostradzie, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Nowoczesny Most
Nowoczesny Most

Słoneczny dzień nad nowo wybudowanym mostem, który łączy dwa brzegi, promując rozwój lokalnego transportu.