Skip to main content

Rok realizacji: 2011

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania pn.: Budowa drogi klasy GP od km 0+735 do km ok. 3+225 (wg kilometraża lokalnego) od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK 94, pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny Gminy Wielka Wieś, Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica wraz z budową III etapu Węzła Radzikowskiego”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Radzikowskiego – Conrada – Armii Krajowej – Jasnogórskiej”.

Budowa ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania: Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP od km 697+100 do km 697+870 wraz z przebudową ul. Mostowej i skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piłsudskiego w Myślenicach.