Skip to main content

Gomibud

Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych.

Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych w ramach zadania: „Wykonanie zastępcze – wymiana elementów ekranów akustycznych dla kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna – Rzeszów na odcinkach: S19 od km 461+319,40 do km 467+030, droga krajowa nr 97 od km 0+884 do km 2+286”.