Skip to main content

Gomibud

Wykonanie ekranów akustycznych, przeciwolśnieniowych, robót mostowych.

Wykonanie ekranów akustycznych, przeciwolśnieniowych, robót mostowych w ramach zadania: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. 2015-2017.