Skip to main content

Gomibud

Siedziba firmy.

Borek Szlachecki – wieś lokowana przez opata klasztoru Benedyktynów w Tyńcu w I poł. XIV w. pod nazwą ” wsi Wernera”. Zmiana nazwy na Borek nastąpiła w II poł. XIV wieku. Przymiotnik “Szlachecki” dołączono później w XIX wieku, gdyż wieś od początku istnienia była w posiadaniu szlachty. W 1550 roku właściciel wsi Jan Milanowski uzyskał od króla Zygmunta II Augusta prawo pobierania cła mostowego. Borek posiadał w II poł. XVIII wieku kilka zespołów dworsko-folwarcznych, czterech dziedziców, którzy posiadali w nim swoje posiadłości i osobne dwory. Po scaleniu dóbr na początku XIX wieku powstał nowy zespół dworsko-folwarczny, który nie zachował się do czasów współczesnych.

Na początku XIX wieku zbudowano parterowy budynek dworu, który w wyniku kolejnych zmian utracił swoją wartość zabytkową.

Ostatnim właścicielem budynku dworskiego był Schmidt mieszkający na co dzień w Krzywaczce, zaś ostatnim zarządcą był hrabia Potocki z Olszy, który wraz z żoną i córkami w 1944 roku wyjechał z Polski i osiadł w Argentynie. Wywodził się on z linii krzeszowickiej. W ramach reformy rolnej dwór wraz z wszystkimi gruntami został sparcelowany. Została powołana rolniczo – produkcyjna spółdzielnia “Przełom”, która doprowadziła do całkowitej ruiny dworu. Na terenie wokół dworu w okresie swojego władania wybudowała szereg budynków gospodarskich i magazynowych. Spółdzielnia w połowie lat 90 została zlikwidowana.

W grudniu 1997 roku Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe “GOMIBUD” od likwidatora spółdzielni zakupiło zrujnowany budynek dworski wraz z magazynem zbożowym, wiatą magazynową i przyległym terenem (8845 m2). W 1999 roku Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe “GOMIBUD” przeniosło swoje biuro z ul. Traugutta w Krakowie do budynku dworskiego w Borku Szlacheckim, który stał się siedzibą firmy.