730224012_big
Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców o łącznej długości 0,9 km.
1513642339_big
Budowa ekranów akustycznych na obiektach mostowych oraz osłon przeciwolśnieniowych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800.
1814141995_big
Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie.

358541057_big
Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących rozbudowę ulicy Jasnogórskiej i dróg zbiorczych, budowę estakady w ciągu ulicy Jasnogórskiej, rozbudowę, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej oraz budowę ekranów akustycznych.
1725007037_big
Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej - odcinek drogi ekspresowej S8 Węzeł Róża - Węzeł Wrocław.

1430494056_big
 Remont mostu stalowo-drewnianego na rzece Prądnik na drodze do DPS w Ojcowie , nr dz. ewid. 194 w miejscowości Ojców, w km 1+360
216820362_big
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Przebudowa trzech obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 Słomniki - Proszowice - Nowe Brzesko- Ispina:
- Przebudowa mostu w m. Jakubowice w ciągu DW 775 odc. 090 km 0+752 (km 19+734),
- Przebudowa mostu w m. Kowala w ciągu DW 775 odc. 100 km 0+210 (km 22+080),
- Przebudowa mostu w m. Szpitary w ciągu DW 775 odc. 130 km 0+587 (km 25+237).
977966316_big
 Wykonanie 180 mb ekranu akustycznego na obiekcie HBC Coca-Cola w miejscowości Staniątki
1111403190_big
 Remont wiaduktu nad ulicą Weissa w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie - jezdnia północna.
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij