1313897535_big
Odbudowa mostu na działkach nr 29/1, 62, 316, 329 na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej na działce nr 316 w miejscowości Maszków w km 0+092.
1602463993_big
Budowa przepustu ramowego w miejscowości Mników w ciagu drogi powiatowej nr 2189K.
99382938_big
Budowa i przebudowa obiektów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w zakresie: budowy i przebudowy istniejącego terminalu pasażerskiego (międzynarodowego - T4),
budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z budową, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych, sieci i przewodów uzbrojenia terenu i urządzeń technicznych związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym.
Ekran akustyczny i bramownice.

519233524_big
Budowa i przebudowa obiektów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w zakresie: budowy i przebudowy istniejącego terminalu pasażerskiego (międzynarodowego - T4),
budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z budową, przebudową i rozbiórką obiektów budowlanych, sieci i przewodów uzbrojenia terenu i urządzeń technicznych związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym.
Ekran akustyczny i bramownice.

981142284_big
Ekrany akustyczne na obiektach MA 113, WA 117, E-118, WA 120-121, WA 122, PA116 w ramach zadania "Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia”.
363902888_big

„Przebudowę obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - Budowa mostu na potoku Chechło w Chrzanowie wraz z rozbudowa ul. Szpitalnej w ciągu DW 781”

1008480474_big
„Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) – Wrocław (A-8 węzeł Widawa) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) – dokończenie budowy.” Ekrany ochronne na przejściu dla zwierząt.
996561091_big
Remont mostu nad rzeką Ruda w ciągu ul.Stalowej w miejscowości Rybnik.
?1387541348
„Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie obejmująca Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,29, to jest od skrzyżowania z ul. Płk. A. Hałacińskiego do ul. Energetyków w Skawinie - Obwodnica Skawiny” Ekrany akustyczne drogowe.
447820881_big
 „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut; Zad. 15, 16, tj.:
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585+616 do km 585+752.”
937473683_big
 Remont dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 Pilica -
Wolbrom - Skała – Kraków z podziałem na zadania:
Zadanie I: Remont mostu w m. Trzyciąż w ciągu DW 794 odc. 120 km 0+506 (km 58+837)
Zadanie II: Remont mostu w m. Zadroże w ciągu DW 794 odc. 130 km 1+954 (km 60+978)
1953475184_big
 Budowa ekranów przeciwolśnieniowych na wybranych obiektach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij