1293735839_big
W 2016 roku firma GOMIBUD była wykonawcą m.in. następujących inwestycji:
1. Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych drogi ekspresowej S7 na odcinku Myślenice-Pcim
2. Wzmocnienie i zabezpiecznie skarpy na boisku sportowym w Brzozówce

1386999431_big
W 2015 roku nasza firma była wykonawcą następujących inwestycji:

1. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 120km 2+130 - 2+195 w m.Gromnik
2. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 142+558.98 - 142+938.68 w miejscowości Kamienica Dolna
3. Budowa ekranów akustycznych przy DK 94G na odcinku Wieliczka - Targowisko
4. Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju
5. Remont pomieszczeń w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim
6. Budowa przyłacza do sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforowym oraz przyłączem do sieci kanalizacyjnej do Szpitala im.L.Rydygiera w Makowie Podhalańskim
7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna-Podgórska Wola
8. Remont autostrady A4 na odcinku: od wiaduktu w/c ul.Kąpielowej w Krakowie do Węzła Wielicka od km 418-025,20 do km 425+317,70 wraz z naprawami elementów obiektów inżynierskich
9. Remont odcinka Drogi do Zamku w pobliżu bramy Bernardyńskiej na Wawelu i zabezpieczenie przyległego odcinka skarpy w obrębie południowych stoków Wzgórza Wawelskiego


1313897535_big
W 2014r. były realizowane m.in. natępujące inwestycje:

1. Remont mostu nad rzeką Rudą w ciągu ul. Stalowej w Rybniku,
2. Ekrany akustyczne na obiektach MA 113, WA 117, E-118, WA 120-121, WA 122, PA116 w ramach zadania "Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia”,
3. Budowa mostu na potoku Chechło w Chrzanowie wraz z rozbudową ul. Szpitalnej w ciągu DW 781,
4. Budowa i montaż ekranów ochronnych (przeciwolśnieniowych) na obiektach mostowych – przejściach dla dużych zwierząt (WZ) nad drogą ekspresową S-5, w ramach zadania „Dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Kaczkowo – Korzeńsko”,
5. Odbudowa mostu na potoku Przykopa w miejscowości Kobiernice,
6. Odbudowa mostu na działkach nr 29/1, 62, 316, 329 na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej na działce nr 316 w miejscowości Maszków w km 0+092
7. Remont dwóch obiektów (Trzyciąż 120 km 0+506, Zadroże 130 km 1+954) mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 Pilica – Wolbrom – Skała – Kraków”
8. Ekrany akustyczne na obiektach w ramach zadania "Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie obejmująca Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,29, to jest od skrzyżowania z ul. Płk. A. Hałacińskiego do ul. Energetyków w Skawinie - Obwodnica Skawiny"
9.„Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut; Zad. 15, 16, tj.:
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585+616 do km 585+752.”
10.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna- Pogórska Wola:
Zadanie 1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+525 w m. Ładna,
Zadanie 2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km w km 525+075 do km 525+525 w m. Pogórska Wola
11. Budowa ekranów przeciwolśnieniowych na wybranych obiektach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

730224012_big
W 2013 r. prowadzone były m.in. roboty na następujących zadaniach:
1. Budowa ekranów akustycznych na obiektach mostowych oraz osłon przeciwolśnieniowych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800.

2. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców o łącznej długości 0,9 km.

3. Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinkuod ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie.

4. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących rozbudowę ulicy Jasnogórskiej i dróg zbiorczych, budowę estakady w ciągu ulicy Jasnogórskiej, rozbudowę, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej oraz budowę ekranów akustycznych.

5. Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej - odcinek drogi ekspresowej S8 Węzeł Róża - Węzeł Wrocław.

6. Remont mostu stalowo-drewnianego na rzece Prądnik na drodze do DPS w Ojcowie , nr dz. ewid. 194 w miejscowości Ojców, w km 1+360.

7. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Przebudowa trzech obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 Słomniki - Proszowice - Nowe Brzesko- Ispina:
- Przebudowa mostu w m. Jakubowice w ciągu DW 775 odc. 090 km 0+752 (km 19+734),
- Przebudowa mostu w m. Kowala w ciągu DW 775 odc. 100 km 0+210 (km 22+080),
- Przebudowa mostu w m. Szpitary w ciągu DW 775 odc. 130 km 0+587 (km 25+237).

8. Wykonanie 180 mb ekranu akustycznego na obiekcie HBC Coca-Cola w miejscowości Staniątki.

9. Remont wiaduktu nad ulicą Weissa w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie - jezdnia północna.938041486_big
W 2012 roku firma Gomibud była wykonawcą m.in. następujących inwestycji:
1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Przebudowa trzech obiektów mostowych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 Olkusz-Trzebinia:
- Most rzez rzekę Biała Przemsza w miejscowości Klucze w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 791 Olkusz – Trzebinia, Kilometraż [km] 51+291 (km wg punktów referencyjnych
odc. 070 km 0,370),
- Most rzez rzekę Ryczówek w miejscowości Ryczówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 Olkusz – Trzebinia, Kilometraż [km] 48+310 (km wg punktów referencyjnych
odc. 040 km 1,587),
- Przepust przez rzekę Młynówka w miejscowości Klucze w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 791 Olkusz – Trzebinia, Kilometraż [km] 50+923 (km wg punktów referencyjnych
odc. 070 km 0,283)”.

2. Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranu akustycznego przy drodze krajowej nr 4 (obwodnica Bochni) w kilometrażu strona lewa DK4: km 470+487- km 470+539 i km 470+539- km 470+660;strona prawa DK4: km 470+502-km 470+558.

3. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.

4. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego - „Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4.

5. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S 17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski. Zadanie nr 5 i 5A.

6. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000.

7. Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja budowy autostrady płatnej A-1 odcinek od węzła „Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223 – długości 18,33 km.

1462824461_big
W 2011 roku firma Gomibud  jest wykonawcą następujących inwestycji:
 • Kraków – Rondo Ofiar Katynia – Rozbudowa skrzyżowania ulic: Radzikowskiego – Conrada – Armii Krajowej – Jasnogórskiej – Wykonanie ekranów akustycznych.
 • Kraków – Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru – Ekrany akustyczne.
 • Myślenice – Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP od km 697+100 do km 697+870 wraz z przebudową ul. Mostowej i skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piłsudskiego w Myślenicach – Ekrany akustyczne.
 • Kraków – Budowa estakady w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich – Nowohucka w Krakowie: Ekrany akustyczne.
 • Budowa drogi klasy GP od km 0+735 do km ok. 3+225 (wg kilometraża lokalnego) od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK 94, pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny Gminy Wielka Wieś, Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica wraz z budową III etapu Węzła Radzikowskiego
 • Wykonanie części ogrodzenia na terenie Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA" przy ul. Styczyńskiego w Chorzowie
102149968_big
W 2010 roku Nasza firma zrealizowała następujące inwestycje:
 • Libertów - Wykonanie osłony z poliwęglanu komorowego wzdłuż drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Chyżne na odcinku Kraków - Libertów
 • Ozimek – Wykonanie ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 46 wzdłuż ul. Warszawskiej w Ozimku
 • Sarnów – konsorcjum - Wykonanie ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86 na odcinku w rejonie ul. Szkolnej i ul. Podgórnej w Sarnowie
 • Balice – Roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne wiaduktu w/c autostrad w km 411+612 (węzeł Balice I) - remont skrajnego dźwigara wiaduktu
 • Stalowa Wola - Wykonanie ekranów akustycznych na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871
 • Bochnia-Brzesko-Jasień - Nakładki – naprawa ekranów akustycznych
 • Mikołów - Rozbiórka istniejącego oraz wykonanie nowego ekranu akustycznego dla zadania inwestycyjnego budowa Leroy Merlin w Mikołowie
 • Libertów - Wykonanie ekranów akustycznych przy rozbudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków - Libertów
1078807154_big
Rok 2009 był rokiem wielu inwestycji, m.in:
 • Myślenice – Wykonanie konstrukcji bramowych i kasetonów przy przebudowie Drogi Krajowej nr 7
 • Dąbrowa Górnicza - EA – Budowa ekranu akustycznego w ciągu ulicy Puszkina.
 • Chrzanów – Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie.
747543955_big
W 2007 roku, wykonywaliśmy prace które obejmowały m.in:
 • Kędzierzyn Koźle – przełożenie kabli na obwodnicy Północnej w Kędzierzynie Koźlu;
 • Remont kładki dla pieszych nad torami PKP, przy Bagrach w Krakowie;
 • Gorlice EA - Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranów akustycznych dla drogi nr 28 - obwodnica miasta Gorlice - ciąg ul. Parkowej;
 • Powstańców Śląskich – Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Krakowie;
 • Wojkowice Kościelne – Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86;
 • Częstochowa 2007-2008 – Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż DK nr 1;
 • Biecz 2007-2008 – Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy Biecza;
 • Lubień - Budowa obwodnicy w miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej nr S-7;
 • Kładka dla pieszych przez rzekę Białuchę na przedłużeniu ulicy Rakowickiej;
1077949183_big
W 2008 roku dokonaliśmy wielu prac na terenie całego kraju. Miejsca gdzie pracowaliśmy, to m.in:
 • Przebudowa zabezpieczeń akustycznych od węzła Batorego do węzła Wirek.
 • Puszkarska – Budowa ekranów akustycznych
 • Remont wiaduktu nad ul. Malczewskiego w ciągu ul. Waszyngtona.
 • Będzin - Syberka – Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 86 w rejonie osiedla Syberka w Będzinie.
 • Kładka JPII – most przez rzekę Wilgę na dojeździe do "Białych Mórz" na terenie Centrum Jana Pawła II.
 • Branicka Most – Naprawa dyliny drewnianej na chodniku, poręczy i nawierzchni na dojazdach oraz konserwacja łożysk.
1878656311_big
W roku 2006 inwestycjami zrealizowanymi przez Gomibud, były m.in:
 • Pszczyna – Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Pszczyna rejon ul. Rejmonta odcinek C.
 • Katowice - Giszowiec – Budowa ekranu akustycznego przy ul. Pszczyńskiej w Katowicach Giszowcu.
 • Slawków 2006 – remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 284+450, jezdnia prawa i lewa w miejscowości Sławków.
 • Czechowice Dziedzice – Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w Czechowicach.
 • Boksycka - budowa ekranów akustycznych na nowo wybudowanym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z torem kolejowym relacji Skarżysko Kamienna – Sandomierz.
 • Kozmice Wielkie – Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr K2027 (18228) Wieliczka – Borzęta, na potoku bez nazwy w m. Koźmice Wielkie.
 • Oleśnica – Budowa ekranów akustycznych przy budowie obwodnicy Oleśnicy w ciągu drogi krajowej nr 8.
 • Przepusty Ojców – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z remontem przepustów.
 • Rzeszów EA – Budowa ekranów akustycznych w ramach realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa.
1612534116_big
W roku 2005 zrealizowaliśmy między innymi następujące inwestycje:
 • Wieliczka – Budowa ekranów akustycznych oraz remont przepustów i bieżące utrzymanie systemów odwodnienia drogi.
 • Kraków ul. Pysocice - ciąg dalszy remontu przepustów i rowu umocnionego, rozpoczętego w 2004 roku.
 • Mur z pustaków – budowa murku wzdłuż ul. Nowotarskiej (Turowicza).
 • Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Kamieńskiego w Krakowie.
 • Katowice - Kosciuszki - Budowa ekranów akustycznych.
581497909_big
W 2004 roku dokonaliśmy wielu prac na terenie całego kraju. Miejsca gdzie pracowaliśmy, to m.in:

 • Facimiech - Remont mostu.
 • Kraków - ul. Pysocice - Remont przepustów i rowu umocnionego.
 • Węzeł Wirek-Węzeł Batorego - Budowa ekranów akustycznych z paneli drewnianych na autostradzie A-4.
 • Rząska - remont wiaduktu nad torami kolejowymi PKP.
 • Zakopianka - remont mostu na rzece Wildze.
 • Ciąg ul. Niepołomskiej - remont wiaduktu.
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij